Veertigdagen project 2018

Veertigdagen project 2018

Ik zorg voor jou!
In de Veertigdagentijd 2018 lezen we verhalen over Jezus die op weg is naar Pasen.
Het thema is: “Ik zorg voor jou”.
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee, Hij wordt op de proef gesteld. Hij doet dit niet alleen, God zorgt voor hem.
Met de kinderen ontdekken we deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Door middel van praten, maar ook door iemand eten of aandacht te geven. De projectverbeelding is een grote poster van een bloem. Elke week wordt een stuk van de bloem ingevuld met een afbeelding van het verhaal. Het verhaal sluit aan op de liturgische schikkingen. Elke week wordt er in de kindernevendienst, aan de hand van het thema, een verhaal verteld en geknutseld. De kinderen krijgen de knutselwerkjes mee naar huis om het verhaal ook thuis te kunnen vertellen.
Op zondag 25 maart, Palmpasen, gaan de kinderen aan de slag met hun Palmpasen stok. De kinderen mogen deze voor zichzelf maken en we vragen ook of zij er nog een (of meerdere) willen maken voor gemeenteleden, die dit extraatje nodig hebben, op welke manier dan ook. Tijdens de collecte komen de kinderen dan in optocht met hun Palmpasen tak de kerk weer in.
We nodigen de kinderen dan ook weer van harte uit om te komen luisteren naar de verhalen en mee te knutselen aan de werkjes!
De leiding van de Kindernevendienst

 
Werkgroep Kindernevendienst Werkgroep Kindernevendienst

Missie: “Geïnspireerd en verbonden door Gods woord stellen wij de ander centraal”

De kindernevendiensten (verder aangeduid met KND) worden gehouden tijdens de ochtenddiensten. Het doel van de KND is de kinderen in hun eigen taal vertrouwd te maken met de Bijbelse verhalen en het vieren in en met de gemeente. Door ontwerpen van verschillende zaken aan de orde te stellen, denk hierbij aan het vertalen van Bijbelse verhalen, naar situaties van nu. Zaken zoals pesten, ziek en zeer, overlijden, geboorte, doop en trouwen komen aan de orde.

Feitelijk is de KND een “kweekvijver”, waarin we goodwill willen kweken, zodat kinderen betrokken zijn/blijven en op latere leeftijd actief blijven binnen de organisatie van de kerk en waar maatschappelijke zaken ook aan de orde gesteld kunnen worden.

De leiding, bestaande uit enkele enthousiaste gemeenteleden, gebuikt hiervoor verschillende methodes waaronder ‘Kind op zondag’. Een paar keer per jaar werkt de leiding van de KND samen met de kinderen aan speciale projecten zoals het Adventsproject, het kinderkerstfeest en het 40-dagenproject rond Pasen.

 
Sparen

Sparen

Wij sparen ook voor Taul Moldavie…

Wist u dat….  De Kindernevendienst zijn eigen collecte heeft??????  
Vanaf heden spaart de kindernevendienst ook mee voor de ouderen van Taul Moldavië.
Wij bespreken ook met de kinderen hoe belangrijk het is om geld in te zamelen voor dit goede doel.
Dus geeft u vooral uw kind dus collectegeld mee!
Namens de leiding van de Kindernevendienst