Mededelingenblad 22 april 2018 Mededelingenblad 22 april 2018

10.00 uur, ds. H.C. van Capelleveen.
Vanmorgen is er in de dienst  extra aandacht voor het werk van Amnesty International. Na de dienst kunt u weer een brief ondertekenen.
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Amnesty International.  Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt zoals die zijn vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Het symbool van de organisatie is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto 'Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken'. Zo beijvert zij de vrijlating van, die omwille van hun politieke, religieuze, sociale of seksuele overtuiging en/of geaardheid vervolgd worden, en gevangen gezet zijn. Tegenwoordig ziet Amnesty International ook toe op gedragingen van gewapende verzetsbewegingen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd.
 
UIT DE GEMEENTE
Uit de gemeente:
-Mevr. Wil van der Horst is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. De eerste behandelingen gaan beginnen.
-Dhr. Henk Kamp verblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar; Noordwestziekenhuisgroep  locatie Alkmaar.
-Mevr. Bea van der Kooi is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, de verwachting is dat zij komende week weer naar huis zal terugkeren.
--Mevr. Betty Kraaij heeft afgelopen week een hartoperatie ondergaan in het st Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Als alles goed blijft gaan zal zij naar het ziekenhuis in Alkmaar gaan om daar verder te herstellen.
-Mw. Hannie Dijkstra wordt momenteel verzorgd in Woonzorglocatie “De Haemstede’. Het ligt midden in een lommerrijke wijk, vlakbij het centrum van Bergen met zijn winkels en gezellige terrassen. Voorheen was dit een verzorgingshuis. Momenteel woont er nog in een speciale vleugel van het huis een groep mensen met een lichte zorgvraag.
Het adres is: Beemsterlaan 6,  1861 LH Bergen
-Mw. Tine de Groot verblijft in Zorgcentrum Horizon, Boeier 2, Kamer 108 ,1721 GA Broek op Langedijk.
-Mw. Leni van de Bovenkamp is vorige week gevallen met haar fiets. Het gebeurde vlakbij haar huis. Ze kwam zo ongelukkige terecht dat ze haar bovenarm brak. Maandag moet ze weer naar het ziekenhuis om te kijken wat er moet gebeuren. 
 
AGENDA
In de dienst van a.s. zondag 29 april wordt muzikale medewerking  verleend door Oecumenische Zanggroep "Echo" o.l.v. dhr. Erwin de Ruijter, pianiste is mevr. Joke Tuinema.

 
Mededelingenblad 15 april 2018 Mededelingenblad 15 april 2018

zondag 15 april 2018
 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De eerste collecte is voor Algemeen diaconaal werk. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken. Gezamenlijk pakken de diaconieën het op en geven daar hulp waar het nodig is. Enkele voorbeelden hiervan zijn de schuldhulpverlening, het wijkwerk, en de zomer- of kerstattenties.


De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Gemeente zijn.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Wil van der Horst  is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Onderzoeken moeten uitwijzen wat de passende behandeling is.
-Dhr. Henk Kamp verblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar; Noordwestziekenhuisgroep  locatie Alkmaar.
-Mevr. Bijl is na een verblijf van vele weken in het ziekenhuis in Hoorn weer thuis in haar kamer in Hugo-waard.
-Tine de Groot is donderdag 5 april j.l. gevallen in de keuken. Er zijn geen botten gebroken maar wel heeft ze hevige spierpijn in de lies. Ze wordt verpleegd in NWZ Alkmaar. Daarna gaat ze ergens anders heen voor revalidatie, maar dat is nog niet bekend
-Hannie Dijkstra-Jongsma mocht afgelopen week uit de isolatie, omdat ze geen ziekenhuisbacterie heeft. Ze ligt in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk,  Volgende week wordt gekeken naar de mogelijkheden om uit het ziekenhuis naar een opvang te gaan. Ze kan nog niet naar huis, maar het gaat elke dag weer iets beter met haar. 
-Er is Baukje van Balen iets overkomen, waardoor ze niet zo goed kan praten. Onderzoeken in het ziekenhuis moeten uitwijzen wat er precies aan de hand is.
 
 
AGENDA
Maaltijd
Vrijdag 20 april a.s. hebben we weer een maaltijd in de Brink. Zoals u al hebt kunnen lezen in Op Weg staat de maaltijd dit keer in het teken van Moldavië. De actie voor de ouderen daar is een enorm succes geweest en als afsluiting dus een maaltijd in Moldavische stijl. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De intekenlijsten liggen vandaag en volgende week zondag in de Brink. De maaltijd begint om 18.30 uur, vanaf 18.00 uur bent u welkom.
Hartelijke groet, de kookgroep, met medewerking van de diaconie.

 
Mededelingenblad 8 april 2018 Mededelingenblad 8 april 2018


 10.00 uur Ontmoetingskerk, mevr. B.Siertsma, Amsterdam
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is Samen voor Kenia.
Toelichting tijdens de dienst.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Henk Kampverblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar; Noordwestziekenhuisgroep  locatie Alkmaar.
 
 Hannie Dijkstra-Jongsma verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Beverwijk. Ze wil iedereen laten weten dat ze erg blij is met de lieve groeten uit de gemeente. Ze weet natuurlijk wel dat ze erbij hoort. Om nu zo'n lange periode van ziek zijn het daadwerkelijk te ervaren is heel bijzonder! Het adres is: Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk. 
 
Anne Wondergem  is net voor de Paasdagen weer thuisgekomen. Ze slaapt gelukkig weer in haar eigen bed.
 
AGENDA
Maaltijd
Vrijdag 20 april a.s. hebben we weer een maaltijd in de Brink. Zoals u al hebt kunnen lezen in Op Weg staat de maaltijd dit keer in het teken van Moldavië. De actie voor de ouderen daar is een enorm succes geweest en als afsluiting dus een maaltijd in Moldavische stijl. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De intekenlijsten liggen vandaag en volgende week zondag in de Brink. De maaltijd begint om 18.30 uur, vanaf 18.00 uur bent u welkom.
Hartelijke groet, de kookgroep, met medewerking van de diaconie.

 
Mededelingenblad 1 april 2018 Mededelingenblad 1 april 2018

Paaszondag 1 april 2018
 
9.30 Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen, met medewerking van de Cantorij
19.00 uur Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen , Paaszangdienst.
thema: “Je bent gekend”. Oec. zanggroep “Echo” verleent medewerking aan deze dienst.
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De eerste diaconale collecte is voor Stichting Exodus.
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. De organisatie is van christelijke oorsprong maar iedereen kan hier terecht. Exodus werkt op basis van vier sleutels: Wonen-Werken-Relaties-Zingeving.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugdwerk Protestantse Kerk
 
UIT DE GEMEENTE
- Hannie Dijkstra-Jongsma is afgelopen donderdag  overgebracht naar het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Ze moet nog apart liggen vanwege een ziekenhuisbactieri in Amsterdam. Ze was erg blij dat ze naar Beverwijk mocht. het adres is: Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk. Ze ligt op de 5e verdieping en haar kamernummer is 517.
- Anne Wondergem knapt in het AMC zo op, dat ze misschien dit weekend al naar huis mocht! Pasen thuis vieren is een geweldige meevaller, zowel voor Anne als voor haar ouders.
 
- Mw. van Slooten verblijft in het Hospice. Het adres is: Het Hospice, kamer 6, Blanckerthofweg 13, 1816 HG Alkmaar.
 
Bloemengroet,
De door u meegebrachte bloemen voor de gevangenen worden al tijdens de dienst naar de gevangenis gebracht. U kan dus na de dienst, zoals de afgelopen jaren, geen geld meer geven om bloemen te kopen als u vergeten bent ze mee te nemen.
                                                                       De diaconie.
 
Zangdienst 19.00 uur.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, u kunt bellen naar: Cobi Bergsma tel. 5717401 of Sienie v.d.Horn, tel. 5716179
                                                                              de zangdienstcommissie

 
Mededelingenblad 25 maart 2018 Mededelingenblad 25 maart 2018

zondag  25 maart 2018
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Kerk in Actie 40dagentijd  Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kindernevendienst.
 
DE GEMEENTE
Dhr. Henk Kamp verblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar.  
Dhr.  Jaap Meijer mocht weer naar huis terug keren.  
Mevr. T. Bijl – Smit Sibinga, is opgenomen in GGZ Hoorn,
Hannie Dijkstra-Jongsma moet vanwege een ziekenhuisbacterie op de medium care blijven. In tussen gaat het veel beter met haar. Ze kan af en toe uit bed en ze wordt langzaam aan weer wat actief. Het adres is: VU Medisch Centrum
Anne Wondergem ligt weer in het ziekenhuis in Amsterdam. Er waren wat complicaties. Intussen gaat het weer wat beter met haar.
Mw. van Slooten verblijft in het Hospice Alkmaar. 
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
ALGEMEEN
Posters voor de Rommelmarkt  Heeft u ze al gezien, de posters van de Rommelmarkt? Op de bar in de Brink kunt u deze vinden. Neem er één mee en hang hem thuis goed zichtbaar achter een raam op. Op deze manier maakt u reclame voor onze rommelmarkt.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
De Rommelmarkt Commissie
 
Homecare Taul Moldavie
Ons project voor Homecare Taul Moldavie is heel goed verlopen. Eind mei houden we als afsluiting hiervan een gezamelijke, Moldavische maaltijd. We hebben veel acties gedaan, waar u goed aan hebt meegedaan. Daar zijn we heel dankbaar voor.
Nu hebben we nog een keer bloembollenbakjes. Deze keer niet voor de verkoop, maar een verzoek aan u, om allemaal een bakje mee te nemen en die te geven aan mensen hier, in uw omgeving, die zo'n attentie kunnen gebruiken. Er zijn ongeveer 60 bakjes met namen en we vragen u, om te voorkomen dat mensen dubbel krijgen en daardoor anderen misschien niet, even op die lijst met namen te kijken. Dus alle 100 bakjes moeten worden weggebracht, maar net als de uitdagende opdracht van ons project moet dit ook lukken met z'n allen. Zo kunnen we als kerk laten zien ,dat we ook hier er voor elkaar zijn. En dat is toch wat Jezus ons heeft voorgeleefd.
Als u een bakje voor u zelf wilt, kunt u een vrijwillige bijdrage geven.
Frouk, Henco, Jacqueline, Rob en Els
 
AGENDA
Bloemengroet
Met Pasen zijn we al jaren gewend een groet te brengen vanuit onze kerk aan mensen in de gevangenis. Ook dit jaar willen we dit gebaar weer maken. We willen ook weer een bloemetje brengen naar het Exodushuis in Alkmaar. In dit huis wonen ex-gedetineerden, die daar geholpen worden om weer op een goede manier terug te keren in de maatschappij.
Daarom vragen we u om op eerste Paasdag een bloemetje mee te nemen. Geen plantje aub, want die mogen de gevangenis niet in. Wij zetten emmers met water neer om ze bij binnenkomst in te doen. Verder zorgen wij van de diaconie samen met de werkgroepgevangenissen ervoor dat de bloemengroet op de juiste bestemming komt.
De diaconie
 
Zangdienst
Zondag 1 april 2018  is er een Paaszangdienst in de Ontmoetingskerk aan de Middenweg 168 te Heerhugowaard, aanvang 19.00  uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen.
Voorganger is Ds. Henco van Capelleveen uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is “ Je  bent gekend ”.
Muzikale medewerking wordt verleend door zanggroep “Echo “uit Heerhugowaard  o.l.v. dhr. Erwin de Ruijter, pianiste is Mevr. Joke Tuinema. Organist is dhr Cor Docter.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
 de zangcommissie.

 
Mededelingenblad 18 maart 2018 Mededelingenblad 18 maart 2018

zondag  18 maart 2018
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Kerk in Actie 40dagentijd.
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India.
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidsvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk
DE GEMEENTE
Dhr. Henk Kamp is in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen. Hij heeft zijn heup gebroken en herstelt daar van de benodigde operatie. 
Dhr.  Jaap Meijer is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt behandeld aan zijn luchtwegen. 
Mevr. T. Bijl – Smit Sibinga  is opgenomen in GGZ Hoorn, locatie Maelsonstraat 1, 1624 NP .
Dhr. Aad van ’t Hof mocht weer naar huis terug keren.
Hannie Dijkstra-Jongsma is uit voorzorg toch weer opgenomen op de medium care van het VU Medisch Centrum (Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam). Toch zijn de artsen tevreden over haar vooruitgang.
Anne Wondergem ligt nu in het ziekenhuis in Alkmaar, Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar. Haar ouders Suzan en Jacco houden haar hele dagen gezelschap. De hoop is dat ze snel weer opknapt en mee naar huis mag.
Mw. van Slooten ligt nog steeds in het Hospice, hoewel ze afgelopen week even een paar dagen thuis kon zijn. Het adres is: Het Hospice, kamer 6, Blanckerthofweg 13, 1816 HG Alkmaar.
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 ALGEMEEN
 
Posters voor de Rommelmarkt
Heeft u ze al gezien, de posters van de Rommelmarkt? Op de bar in de Brink kunt u deze vinden. Neem er één mee en hang hem thuis goed zichtbaar achter een raam op. Op deze manier maakt u reclame voor onze rommelmarkt. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
De Rommelmarkt Commissie
AGENDA
 
Zangdienst 
Zondag 1 april 2018  is er een Paaszangdienst in de Ontmoetingskerk aan de Middenweg 168 te Heerhugowaard, aanvang 19.00  uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen. Voorganger is Ds. Henco van Capelleveen uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is “ Je  bent gekend ”. Muzikale medewerking wordt verleend door “Oec. Koor “Echo “uit Heerhugowaard   o.l.v. dhr. Erwin de Ruijter, pianiste is Mevr. Joke Tuinema. Organist is dhr Cor Docter.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
de zangcommissie.