Mededelingenblad 10 december 2017 Mededelingenblad 10 december 2017

2e zondag van Advent
 
9.30 uur      Ontmoetingskerk        Ds. J. Geertse  - Jeugddienst
                     
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat.
Geef hoop aan een kind op de vlucht – Griekenland. Op het Griekse eiland Lesbos zijn duizenden vluchtelingen gestrand, op de vlucht voor geweld in Syrië. Door Europese afspraken mogen ze niet verder reizen en kunnen meer dan vijfduizend mensen niet verder, en ook niet terug. Stichting Mosaik helpt hen in deze onzekere tijd met taallessen, computerlessen en sportactiviteiten, voor kinderen en volwassenen. Ook zijn er creatieve activiteiten, zoals koor, theater, verhalen vertellen, en allerlei handvaardigheid in een centrum buiten de vluchtelingenkampen. Vluchtelingen voelen zich er welkom en veilig. Kinderen kunnen er ook naar school, en in de weekenden meedoen met een koor en of met theater. Het is voor hen goed om even weg te zijn uit het vluchtelingenkamp
De 2ecollecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraat.
 
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Frouk Welbedacht heeft afgelopen week een operatieve ingreep ondergaan in het ziekenhuis in Den Helder. Zij is weer thuis. Komende tijd zal het herstel om rust en geduld vragen.
Mevr. Oosterink herstelt en revalideert naar tevredenheid en het laat zich aanzien dat zij voor de kerst weer naar huis kan terug keren. Tot dan is haar adres : Zorgcirkel Westerhout Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. Kastanjehof 13
Mw.  H.A. Weijers - Keijzer  is afgelopen woensdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze herstelt wonderbaarlijk goed! Ze moet nog wel veel rust houden..
Marcel Molenaar is afgelopen vrijdag weer behandeld voor galstenen. Als alles goed is gegaan hoopt hij vandaag weer thuis te komen en weer fit te worden.   
 
AGENDA
Inzamelingsactie voedselbank Alkmaar e.o.
U hebt het al uitgebreid in de Op Weg van november kunnen lezen: vrijdag 15 en zaterdag 16 december van 13.00 tot 16.00 uur wordt de jaarlijkse grote inzamelingsactie weer gehouden. Het verzoek is om wat extra boodschappen te doen en die te brengen naar het schooltje achter de Kunstkerk aan de Stationsweg. Er is behoefte aan houdbare spullen, zoals pasta, macaroni, rijst, crackers e.d., pastasaus, kerriesaus, ragout, blik soep, blik/pot groente, vis of vlees in blik, koffie, thee, frisdrank, olie, meel, suiker, broodbeleg als jam, chocopasta, pindakaas e.d. Al enige jaren zamelen de gezamenlijke kerken en moskeeën ook geld in om de gezinnen met opgroeiende kinderen die gebruik maken van de voedselbank een kledingbon te kunnen geven. Meestal is er voor kleding geen financiële ruimte meer, zelfs vaak niet voor tweedehands kleding. U kunt een gift voor dit doel overmaken op rekeningnummer NL16 ABNA 0472263978, t.n.v. Platform Armoedebestrijding HHW, o.v.v. kinderkledingactie.
 
Zondag 17 dec. 2017 is er een Kerstzangdienst, aanvang 19.00  uur.
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen.
Voorganger Ds. Henco van Cappelleveen uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is “ Licht der wereld “.
Muzikale medewerking verleend Interkerkelijkkoor “Vergutas “uit Heerhugowaard o.l.v. dhr Johan Paul de Groot.
Organist en pianist dhr Johan Paul de Groot en dhr. Edwin Hinfelaar.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
ALGEMEEN
Actie Kerkbalans
Het landelijke thema voor de actie Kerkbalans 2018 is: “Geef voor je kerk”. Dit heeft ons er toe gezet om dit om te draaien in “Wat geeft de kerk mij / de kerk geeft mij”. Wij nodigen hierbij iedereen uit om dit in een paar woorden/zinnen te beschrijven. Bij het koffiedrinken vindt u op de tafels briefjes om uw bijdrage op te schrijven. Hierbij kan het zijn dat uw bijdrage gebruikt wordt in de komende folder voor actie Kerkbalans.
Heel hartelijk dank, Annemarie Kat & Siem Pols.
Groetenactie Amnesty International
Vandaag kunt u bij de uitgangen uitgebreide info krijgen over onze jaarlijkse groetenactie. Hierin vindt u gegevens over (door Amnesty International geadopteerde) mensen die om allerlei met de mensenrechten samenhangende redenen in de verdrukking zitten. U wordt daarmee uitgenodigd aan één of meer van deze een groet te schrijven. Alle benodigde gegevens, zoals adressen en tarieven vindt u in de papieren.
Hopelijk doet u allen mee!
Meer info over Amnesty:   https://heerhugowaard.amnesty.nl.
 
 
Het kerkelijk bureau is in verband met vakantie niet op 2 januari maar op 9 januari geopend.
Wouter Bandstra
 

 
Mededelingenblad 3 december 2017 Mededelingenblad 3 december 2017

1e zondag van Advent
 
9.30 uur      Ontmoetingskerk     Ds. J. Geertse  
                      Dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de Cantorij
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collectes
 
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat.
Geef hoop aan een kind op de vlucht – Nederland.
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt, is jonger dan achttien jaar. Ze komen terecht in een van de asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen, gevlucht voor geweld in landen als Syrië, Afghanistan of Eritrea, hebben indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid – roepnaam: de Vrolijkheid – organiseert voor deze kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Door dans, theater, muziek en beeldende kunst kunnen zij weer even gewoon kind zijn. Ook wordt er een ouder/kindproject georganiseerd wat gezinnen in beweging brengt en hun veerkracht vergroot. De Vrolijkheid is actief in alle azc´s in Nederland, op elke locatie is iedere week een programma van minimaal één middag in de week.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair werk en kerkgroei.
 
UIT DE GEMEENTE
Mw.  H.A. Weijers - Keijzer  is afgelopen maandag van de trap gevallen. Ze heeft haar ribben een schouderblad en haar sleutelbeen gebroken. Ze moet voorlopig rust nemen in het ziekenhuis: Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar afdeling 330,  Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar. Gelukkig is ze daar in goede handen. 
Mevr. Anneriek Uchibori heeft afgelopen week een operatieve ingreep aan haar rug ondergaan in het ziekenhuis in Alkmaar. Het is volgens plan verlopen en zij is weer thuis. De komende weken moet zij met rust herstellen.
Mevr. Oostering  herstelt en revalideert naar tevredenheid en het laat zich aanzien dat zij voor de kerst weer naar huis kan terug keren. Tot dan is haar adres : Zorgcirkel Westerhout Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. Kastanjehof 13
 
AGENDA
Zondag 17 dec. 2017 is er een Kerstzangdienst, aanvang 19.00  uur.
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen.
Voorganger Ds. Henco van Cappelleveen uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is “ Licht der wereld “.
Muzikale medewerking verleend Interkerkelijkkoor “Vergutas “uit Heerhugowaard o.l.v. dhr Johan Paul de Groot.
Organist en pianist dhr Johan Paul de Groot en dhr. Edwin Hinfelaar.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179

 
Mededelingenblad 26 november 2017 Mededelingenblad 26 november 2017

Zondag 26 november 2017
 9.30 uur Ontmoetingskerk:   Ds. H.C. van Capelleveen
11.00 uur Ontmoetingskerk: Ds. H.C. van Capelleveen
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
Deze zondag is de diaconale collecte voor ons project in Taul Moldavië. Inmiddels staat de stand op 27973 euro. Dat betekent dat we ons doel van 30000 euro in twee jaar zeker zullen halen en misschien zit er nog iets meer in voor de ouderen in Moldavië. Het is een mooi project waarbij we liefdevol omzien naar onze broeders en zusters in het arme land Moldavië. Zoals in Matheus 25 staat geschreven: alles wat U voor de geringste hebt gedaan hebt U voor mij gedaan. Onder het bord met de stand staat een diploma of honour ontvangen van de burgemeester van Taul. Kijkt U er maar eens naar. Na de dienst heb ik nog zo'n 20 ouderen die U kunt sponsoren. Misschien een mooi iets met de kerst in aantocht.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Dieuwke Andrea mocht  na een succesvolle behandeling in Heiloo afgelopen week weer naar huis terug keren.  
-Mevr. Oostering, Gerard Douplantsoen (het nieuwe Hugo waard), Verblijft voor herstel en revalidatie in Westerhout in Alkmaar Haar adres is : Zorgcirkel Westerhout Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. Kastanjehof 13
 
ALGEMEEN
Samen voor Kenia 50+ reis
Op zondag 3 december na de dienst van 09.30 uur willen wij aan de hand van foto's en film meer laten zien en vertellen van de reis. U bent van harte welkom in een van de zalen in de Brink.
 
Aan alle kinderen van de kindernevendienst!
Op zondag 3 december begint de adventsperiode. In de kindernevendienst starten we dan met het project ‘Een boek vol verwachting’. We lezen dan samen een bijzonder boek, waarin de verwachting centraal staat. Zo komt het kerstfeest dichterbij. De Bijbellezingen van deze periode komen uit het boek Jesaja. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Elke week lezen we hier een mooi verhaal over en maken we een bijpassend werkje.
We nodigen jullie hierbij allemaal uit om naar de kindernevendienst te komen! Op 3 december, 1e advent, delen we aan ieder van jullie en aan de kinderen van de oppasdienst een adventskaars uit. Elke dag van de adventsperiode kun je thuis een stukje van deze kaars branden.
Tot dan!
Groeten, Leiding van de Kindernevendienst
P.S. Tijdens de dienst op zondagochtend 24 december is er, vanwege het kinderkerstfeest om 18.00 uur, geen kindernevendienst.
 
Gemeenteavond maandag 27 november
Op maandagavond 27 november is de gemeenteavond. Op dit mededelingenblad vindt u de uitnodiging voor deze avond. U kunt lezen dat belangrijke onderwerpen aan de orde komen zoals de begrotingen van de colleges, het Beleidsplan 2018-2022 (zie hieronder) en een voorstel aangaande het kerkdienstrooster 2018.
Graag tot dan! Diny Kotterer, voorzitter kerkenraad


Beleidsplan 2018-2022
Voorgaande jaren lagen er altijd papieren exemplaren in de kerk voor de gemeenteavond, maar dit jaar gaan we het als volgt doen: gemeenteleden die geen internet hebben kunnen een papieren exemplaar van het beleidsplan
2018-2022  aanvragen bij de heer Henk Jonkvorst (telefoonnummer:  072-8883394, emailadres:
Tevens zal het beleidsplan te lezen zijn op de website.
Namens de kerkenraad,  Renee Ronduite
 
                                              
UITNODIGING
Aan de leden van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard
 
Heerhugowaard, 17 november 2017
 
Geachte leden,
 
de kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op de komende gemeenteavond. We willen u graag ontmoeten op:
 
Maandag 27 november 2017 om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk
 
Dit zijn de agendapunten:

  • Opening en welkom door Diny Kotterer, voorzitter kerkenraad
  • Bezinning door ds. Jacqueline Geertse
  • Vaststellen van de voorgestelde agenda
  • Toelichting en bespreking van de begroting kerk en begraafplaatsen 2018 en de Meerjarenbegroting 2017-2022  College van Kerkrentmeesters  (zie bijlage voor een samenvatting)
  • Toelichting en bespreking van de begroting 2018 College van Diakenen (zie bijlage voor een samenvatting)
 
 
PAUZE
 
 
  • Beleidsplan 2018-2022
  • Voorstel Rooster kerkdiensten 2018
  • Sluiting door ds. Henco van Capelleveen
 
Met vriendelijke groet en graag tot 27 november,
namens de kerkenraad,
Diny Kotterer, voorzitter
Renee Ronduite, scriba
 

 
Mededelingenblad 19 november 2017 Mededelingenblad 19 november 2017

Zondag 19 november 2017
9.30 uur Ontmoetingskerk: Drs. J. Greven, Blaricum, theoloog.
Voorheen verbonden aan de IKON, was hoofdredacteur van het dagblad Trouw
19.00 uur Ontmoetingskerk:  Ds K. Staat, Andijk.
Zangdienst m.m.v. Interkerkelijk koor ‘The Holy Sound’ uit Amsterdam
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie - Hulp Rohingya.
De vluchtelingenkampen breiden zich in razend tempo uit. Er zijn meer dan  420.000 Rohingya’s uit buurland Myanmar naar Bangladesh gevlucht, tachtig procent vrouwen en kinderen, die daar onder erbarmelijke omstandigheden leven. Het lijkt wel een stad vol vluchtelingen onder zwarte polyester zeilen. De Rohingya’s komen via verschillende routes binnen: over de zee, over de rivier, over land. Ze komen hongerig en uitgeput aan zonder voedsel of water. De meesten hebben tot wel acht dagen 50 tot 60 kilometer gelopen. Ze hebben grote behoefte aan onderdak en bescherming.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Orgelfonds
 
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Janneke Kiesewetter, Mahonialaan 44, heeft afgelopen week een heupoperatie ondergaan in Alkmaar. Zij is weer thuis voor herstel en revalidatie.  
 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
 
 
ALGEMEEN
Samen – Afrikaans – Eten
Op vrijdag 24 november a.s. wordt er weer een maaltijd in de Brink gehouden.
Dit keer met een Afrikaans tintje, want Pieter Bijl kookt samen met de kookploeg Afrikaans en vertelt tijdens het eten iets over dit bijzondere werelddeel.
Dat belooft wat! En dat voor 5 euro p.p. De inschrijflijsten liggen vanaf vandaag klaar. Zoals gewoonlijk is er die vrijdag vanaf 18.00 uur inloop en begint de maaltijd om 18.30 uur.
Gemeenteavond maandag 27 november
Op maandagavond 27 november is de gemeenteavond. Op dit mededelingenblad vindt u de uitnodiging voor deze avond. U kunt lezen dat belangrijke onderwerpen aan de orde komen zoals de begrotingen van de colleges, het Beleidsplan 2018-2022 (zie hieronder) en een voorstel aangaande het kerkdienstrooster 2018.
Graag tot dan!
Diny Kotterer, voorzitter kerkenraad
Beleidsplan 2018-2022
Voorgaande jaren lagen er altijd papieren exemplaren in de kerk voor de gemeenteavond, maar dit jaar gaan we het als volgt doen: gemeenteleden die geen internet hebben kunnen een papieren exemplaar van het beleidsplan
2018-2022  aanvragen bij de heer Henk Jonkvorst (telefoonnummer:  072-8883394, emailadres:
Tevens zal het beleidsplan te lezen zijn op de website.
Namens de kerkenraad, 
Renee Ronduite
Zangdienst
Vanavond is er een zangdienst, aanvang 19.00  uur,
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen. 
Voorganger ds. Koos Staat uit Andijk
Thema van de dienst is “ Laten we de lofzang gaande houden “ 
Muzikale medewerking verleend Interkerkelijk koor “Holy Sound “ uit Amsterdam o.l.v. dhr. Jan Splinter.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Tel nr. 5716179
Zangdienst commissie.
 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE
HEERHUGOWAARD
 
Uitnodiging voor de gemeenteavond
 
op 27 november 2017
 
 
 

 
 
 

                                              
                                                          
Aan de leden van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard
 
Heerhugowaard, 17 november 2017
 
Geachte leden,
 
de kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op de komende gemeenteavond. We willen u graag ontmoeten op:
 
Maandag 27 november 2017 om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk
 
Dit zijn de agendapunten:
1.    Opening en welkom door Diny Kotterer, voorzitter kerkenraad
2.    Bezinning door ds. Jacqueline Geertse
3.    Vaststellen van de voorgestelde agenda
4.    Toelichting en bespreking van de begroting kerk en begraafplaatsen 2018 en de Meerjarenbegroting 2017-2022  College van Kerkrentmeesters
(zie bijlage voor een samenvatting)
5.    Toelichting en bespreking van de begroting 2018 College van Diakenen
(zie bijlage voor een samenvatting)
 
 
PAUZE
 
 
6.    Beleidsplan 2018-2022
7.    Voorstel Rooster kerkdiensten 2018
8.    Sluiting door ds. Henco van Capelleveen
 
Met vriendelijke groet en graag tot 27 november,
namens de kerkenraad,
Diny Kotterer, voorzitter
Renee Ronduite, scriba
 

 
Mededelingenblad 12 november 2017 Mededelingenblad 12 november 2017

9.30 uur Ontmoetingskerk:  Ds. J. Geertse, Oogstdienst,
m.m.v. Interkerkelijk koor Vergutas
9.30 uur Jeugdkerk
11.00 uur Ontmoetingskerk: Liturgiegroep, Taizeviering
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat – Op de bres voor vluchtelingkinderen. Geen eigen kamer, verdrietige en gespannen volwassenen om je heen, steeds weer verhuizen en voortdurend in onzeker-heid of Nederland mag blijven. Kinderen die opgroeien in een asielzoekers-centrum hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voordat ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd: vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand mogelijk. Met deze collecte helpt mee om het dagelijks leven van vluchtelingkinderen kleur te geven en voor hun rechten op te komen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kindernevendienst
 
UIT DE GEMEENTE
-Gerrit Snijders moest afgelopen vrijdag voor de tweede keer gedotterd worden. Daarna moet hij zeker het weekend nog in het ziekenhuis blijven.
-Mevr. Oosterink, Gerard Douplantsoen (het nieuwe Hugo waard), is aan haar heup geopereerd. Zij herstelt en revalideert in Westerhout in Alkmaar Haar adres is : Zorgcirkel Westerhout Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. Kastanjehof 13
-Mevr. Dieuwke Andrea is opgenomen in ouderenkliniek van de GGZ in Heiloo. Haar adres is Kennemerstraatweg  464, 1851 NG in Heiloo paviljoen ‘Strandwal’.
 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
ALGEMEEN
Jeugdkerk
Vandaag  is er weer jeugdkerk, deze keer om 9.30 uur. We gaan de jeugddienst voor 10 december voorbereiden. Het thema is “Verandering”.
Karel, Marion en Erna
Leerhuis over Prediker
Woensdag 15 november is de derde bijeenkomst van het Leerhuis over Prediker. ’s Morgens om 9.30 uur, ’s avonds 20.00 uur.
Samen – Afrikaans – Eten
Op vrijdag 24 november a.s. wordt er weer een maaltijd in de Brink gehouden.
Dit keer met een Afrikaans tintje, want  Pieter Bijl kookt samen met de kookploeg Afrikaans en vertelt tijdens het eten iets over dit bijzondere werelddeel.
Dat belooft wat! En dat voor 5 euro p.p. De inschrijflijsten liggen vanaf vandaag klaar. Zoals gewoonlijk is er die vrijdag vanaf 18.00 uur inloop en begint de maaltijd om 18.30 uur.
Zangdienst
Zondag 19 november 2017  is er een zangdienst, aanvang 19.00  uur,
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen. 
Voorganger ds. Koos Staat uit Andijk
Thema van de dienst is “ Laten we de lofzang gaande houden “ 
Muzikale medewerking verleend Interkerkelijk koor “Holy Sound “uit Amsterdam o.l.v. dhr. Jan Splinter.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Tel nr. 5716179
Zangdienst commissie.

 
Mededelingenblad 5 november 2017 Mededelingenblad 5 november 2017

9.30 uur Ontmoetingskerk:
Ds. H.C. van Capelleveen en Ds. J. Geertse m.m.v. de Cantorij
11.00 uur Ontmoetingskerk:
Ds. H.C. van Capelleveen en Ds. J. Geertse m.m.v. de Cantorij en
mw. J. Berendsen, blokfluit
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
1e collecte: De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie - Najaarszending – Theologie doceren Hong Kong, China. Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologie-docent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn al gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren, blijft de opleiding betaalbaar en hoeven studenten niet naar het westen.
2e collecte: Algemeen kerkenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
-Dhr. J. Bloemhof  heeft enkele dagen in het Noord- Westziekenhuis in Alkmaar gelegen voor vervanging van zijn pacemaker.
-Marcel  Molenaar is vorige week in het ziekenhuis opgenomen geweest vanwege een ontstoken alvleesklier, waar hij eerder dit jaar al voor behandeld is. Hij is nu weer thuis, maar er moet nog verder onderzoek worden gedaan waarom de ontsteking weer is teruggekomen.
-Mevr. Oostering is vorige week gevallen en heeft haar heup gebroken. Zij is in het ziekenhuis in Alkmaar geopereerd. Niet bekend is waar zij verder herstelt en revalideert.                        -Mevr. Dieuwke Andrea is opgenomen in ouderenkliniek van de GGZ in Heiloo. 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 ALGEMEEN
Hallo allemaal,
Zondag 12 november is er weer jeugdkerk, deze keer om 9.30 uur. We gaan de jeugddienst voor 10 december voorbereiden. Het thema is “Verandering”.
Kom in grote getale, want met z’n allen kunnen we een mooie dienst in elkaar zetten. Een dienst van jongeren, voor jong en oud. Graag tot dan.
Karel, Marion en Erna
Open inloopavond Jeugdwerk 
Woensdag 8 november
19:00 - 21:00 uur
In de Brink
Iedereen die geïnteresseerd is in de jeugd is uitgenodigd.
Op deze avond kunnen ouders, grootouders en kinderen een kijkje nemen achter de schermen van het Jeugdwerk. Alle groepjes zullen vertegenwoordigd zijn, van Oppasdienst tot TempleTalk, en van Xnight tot Kinderkerstfeest. Je kunt kennismaken met de begeleiders.
De ideale avond om even om het hoekje te kijken bij de verschillende activiteiten die georganiseerd worden voor en door de jeugd. 
We hopen vooral ook nieuwe jeugd (en begeleiders) enthousiast te maken. Ken je mensen met jonge kinderen, of wil je een vriendje of vriendinnetje meenemen? Iedereen is welkom.
Meer informatie is te vinden op de facebook-pagina van de Ontmoetingskerk en van Jeugdwerk PKN HHW.
Vragen? Mail naar 

 
Mededelingenblad 29 oktober 2017 Mededelingenblad 29 oktober 2017

Ontmoetingskerk:   9.30 uur: ds. P Verhoef uit Alkmaar                 
       
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel  Hervormingsdag – Steun theologisch onderwijs Pakistan. In de collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. Christenen vormen er een kleine, maar groeiende minderheid. Er worden materialen ontwikkeld voor zondagscholen, godsdienstonderwijs op scholen, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten door het hele land dit materiaal gebruiken, maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk.
AGENDA:
Copy  mededelingenblad
Zoals velen weten ga ik op 19 oktober met  een groep van 14 mensen naar Kenia. En omdat het mededelingenblad elke week uitkomt, heb ik Janneke Kiesewetter bereid gevonden om mij te vervangen. Copy  a.u.b. van
19 oktober t/m  4 november graag naar Janneke.
E-mailadres:
50+ reis
De 50+ groep van Samen voor Kenia is vertrokken. Zij zullen hun belevenissen bijhouden in het logboek op de website. Vind u het ook leuk om hun te volgen en eventueel een reactie te plaatsen, kijk dan op
met vriendelijke groet, Sietse
Open inloopavond Jeugdwerk
Woensdag 8 november
19:00 - 21:00 uur
In de Brink
Iedereen die geïnteresseerd is in de jeugd is uitgenodigd.
Op deze avond kunnen ouders, grootouders en kinderen een kijkje nemen achter de schermen van het Jeugdwerk. Alle groepjes zullen vertegenwoordigd zijn, van Oppasdienst tot TempleTalk, en van Xnight tot Kinderkerstfeest. Je kunt kennismaken met de begeleiders.
De ideale avond om even om het hoekje te kijken bij de verschillende activiteiten die georganiseerd worden voor en door de jeugd.
► We hopen vooral ook nieuwe jeugd (en begeleiders) enthousiast te maken. Ken je mensen met jonge kinderen, of wil je een vriendje of vriendinnetje meenemen? Iedereen is welkom.
Meer informatie is te vinden op de facebook-pagina van de Ontmoetingskerk en van Jeugdwerk PKN HHW.
Vragen? Mail naar
 

 
Mededelingenblad 22 oktober 2017 Mededelingenblad 22 oktober 2017


Ontmoetingskerk:   9.30 uur: ds. H.C. van Capelleveen.  
                         m.m.v. drie Cantorijen o.l.v. Coby Moens
           thema: Luther.
           Bevestiging  ambtsdrager                 
        11.00 uur: ds. H.C. van Capelleveen.
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel  Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de zomer of kerstattenties en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
Uit de gemeente:
Mevr. Dieuwke Andrea is opgenomen in ouderenkliniek van de GGZ in Heiloo. Haar adres is Kennemerstraatweg  464, 1851 NG in Heiloo paviljoen ‘Strandwal’.
Mevr. Henske Bakker is afgelopen week voor een heupoperatie opgenomen geweest in het ziekenhuis in Den Helder. Zij is weer thuis om daar te revalideren.
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
Vakantie
Komende week van 23 tot 29 oktober heb ik herfstvakantie. Voor dringende zaken kunt u contact op nemen met Jacqueline Geertse.
Henco van Capelleveen.
AGENDA:
Copy  mededelingenblad
Zoals velen weten ga ik op 19 oktober met  een groep van 14 mensen naar Kenia. En omdat het mededelingenblad elke week uitkomt, heb ik Janneke Kiesewetter bereid gevonden om mij te vervangen. Copy  a.u.b. van 19 oktober t/m  4 november graag naar Janneke.
E-mailadres:
50+ reis
De 50+ groep van Samen voor Kenia is vertrokken. Zij zullen hun belevenissen bijhouden in het logboek op de website. Vind u het ook leuk om hun te volgen en eventueel een reactie te plaatsen, kijk dan op
met vriendelijke groet,
Sietse
 

 
Mededelingenblad 15 oktober 2017 Mededelingenblad 15 oktober 2017

Zondag  15 oktober 2017
 
Ontmoetingskerk:   9.30 uur: ds. Jacqueline Geertse.   
                         Bevestiging  ambtsdragers                  
                                     19.00 uur: ds. Jacqueline Geertse. Zangdienst
          m.m.v. Interkerkelijk koor “Columba”
                                                          uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel  werelddiaconaat – Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan. Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede.
Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer gewassen kunnen verbouwen en oogsten. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk.

 AGENDA:
Komende woensdag 18 oktober begint het LEERHUIS. We lezen dit jaar het Bijbelboek Prediker. ’s Morgens beginnen we om 9.30 uur en ’s avonds om 20.00 uur.
Het is mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen. Hartelijk welkom.
Henco van Capelleveen

Vanavond is er een zangdienst om 19:00 uur, we beginnen 10 minuten voor aanvang met zingen. Voorganger is ds. Jacqueline Geertse.
Medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor “Columba” uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek.
Organist en pianist Gerard van Hal. Bassist Hans Hooglander. Thema Oud en Nieuw. Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179De zangdienst commissie
Maaltijd:
Vrijdag 6 oktober hebben zeventig mensen genoten van de maaltijd in de Brink. Dat is fijn en gezellig. Het leuke is ook nog dat we, na aftrek van de kosten € 225,00 overgehouden hebben! Dit bedrag is overhandigd aan Pieter Bijl. Hij zal er in Kenia vast iets goed mee kunnen doen.
Groeten van de kookploeg.
 
Pastorale kring
De volgende Pastorale Kring wordt gehouden op dinsdag 17 oktober  
Bij  J. de Veer,  Dampkring 27 en begint om 14.00 uur.
 
Copy  mededelingenblad
Zoals velen weten ga ik op 19 oktober met  een groep van 14 mensen naar Kenia. En omdat het mededelingenblad elke week uitkomt, heb ik Janneke Kiesewetter bereid gevonden om mij te vervangen. Copy  a.u.b. van 19 oktober t/m  4 november graag naar Janneke.
E-mailadres:
Jan Bergsma
 

 
Mededelingenblad 8 oktober 2017 Mededelingenblad 8 oktober 2017

Ontmoetingskerk:   9.30 uur: Ds. Jacqueline Geertse.                      
                                      11.00 uur: Preek van de leek dhr. Adrie Groot
                                      11.00 uur: Jeugdkerk
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel het Dovenpastoraat. Kerken werken samen in het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP zet zich in voor een kerk waarin dove en horende mensen zich samen thuis voelen. Daarbij richt het IDP zich zowel op gezamenlijke- als speciaal op doven gerichte kerkelijke activiteiten, vooral gedragen door vrijwilligers op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. In het werk worden zij ondersteund door vijf landelijke werkers: vier dovenpastores en een opbouwwerker. Deze landelijke werkers hebben daarnaast ook eigen taken op het gebied van pastoraat, opbouw, toerusting en missionair werk onder dove mensen. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Gemeente zijn.
 
Uit de gemeente:
Mevr. Dieuwke Andrea is na een lange behandeling thuis opgenomen in de ouderenkliniek van de GGZ in Heiloo. Haar adres is Kennemerstraatweg 464 , 1851 NG Heiloo, paviljoen  ‘Strandwal’. Wij wensen Dieuwke en Frank alle goeds toe.
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
AGENDA:
Lieve gemeente,
Wij gaan binnenkort op reis naar Kenia. Maar vandaag 8 oktober willen wij voor onze reis nog één keer in de hal staan met fruit. De opbrengst hiervan gaat naar ons project in Moldavië. Wij staan er met appels en peren. Helpt U ons hiervan weer een succes te maken? Hierna heeft U in ieder geval tot 12 november geen last van mij. 
Ik zal ook nog de formulieren meenemen van adopteer een oudere. Ik heb uit de gemeente gehoord dat er mensen zijn die nog wel een oudere willen steunen. Ik heb nog 30 ouderen die een jaar ondersteunt kunnen worden.
lieve groet, namens de diaconie, Rob de Visser 
Op 15 oktober is er een zangdienst om 19:00 uur, we beginnen 10 minuten voor aanvang met zingen. Voorganger is ds. Jacqueline Geertse.
Medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor “Columba” uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek.
Organist en pianist Gerard van Hal. Bassist Hans Hooglander. Thema Oud en Nieuw. Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
De zangdienst commissie
Pastorale kring
De volgende Pastorale Kring wordt gehouden op dinsdag 17 oktober  
Bij  J. de Veer,  Dampkring 27 en begint om 14.00 uur.
 
Copy  mededelingenblad
Zoals velen weten ga ik op 19 oktober met  een groep van 14 mensen naar Kenia. En omdat het mededelingenblad elke week uitkomt, heb ik Janneke Kiesewetter bereid gevonden om mij te vervangen. Copy  a.u.b. van 19 oktober t/m  4 november graag naar Janneke.
E-mailadres:

 
Mededelingenblad 1 oktober 2017 Mededelingenblad 1 oktober 2017

Zondag  1 oktober 2017
 
Ontmoetingskerk:   9.30 uur: Ds. A.P.J. van Ligten emerituspredikant laatstelijk verbonden aan de protestantse gemeente Sneek.                      
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel de Kerkwebradio. Via de KerkWebRadio kunnen de kerkdiensten thuis beluisterd worden. Deze KerkWebRadio wordt aangesloten op een normale telefoonaansluiting of internet aansluiting.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kerk en Israel.
 
Uit de gemeente:
Mw. E.A. Reijerkerk - de Roest is van de Raatstede verhuisd naar 'De Leeuwenhof Zorg' in Heerhugowaard. Deze kleinschalige opvang voor mensen met dementie is in mei gestart en is gevestigd in een aangepaste stolpboerderij. 'De Leeuwenhof Zorg' wordt gerund door Frans en Annelies van Breugel. Er is plaats voor 14 mensen.
 
Wij wensen alle zieken in ziekenhuis, verpleeg en/of verzorgingshuis of thuis alle goeds toe.
 
AGENDA:
Maaltijd. Op vrijdag 6 oktober is er weer een maaltijd in de Brink.
Zoals altijd gaan de deuren open om 18.00 uur en wordt het eten om 18.30 uur op tafel gezet.
De prijs is nog steeds € 5,00 en de drankjes € 1,00.
Er zullen weer inschrijfformulieren in Brink liggen.
U kunt zich ook opgeven bij Rita Nieuwdorp, tel 5713873, email tot de 6e,  een groet van de kookploeg.
 
Op 8 oktober om 11 uur zal er weer jeugdkerk zijn. De jeugd wordt dan ook van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn.
 
Een groet Marion en Erna. 
 
Lieve gemeente,
Wij gaan binnenkort op reis naar Kenia. Maar op zondag 8 oktober willen wij voor onze reis nog een keer in de hal staan met fruit. De opbrengst hiervan gaat naar ons project in Moldavië. Wij staan er met appels en peren. Helpt U ons hiervan weer een succes te maken? Hierna heeft U in ieder geval tot 12 november geen last van mij. 
Ik zal ook nog de formulieren meenemen van adopteer een oudere. Ik heb uit de gemeente gehoord dat er mensen zijn die nog wel een oudje willen steunen. Ik heb nog 30 ouderen die een jaar ondersteunt kunnen worden.
lieve groet, namens de diaconie, Rob de Visser 
Op 15 oktober is er een zangdienst om 19:00 uur, we beginnen 10 minuten voor aanvang met zingen. Voorganger is ds. Jacqueline Geertse.
Medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor “Columba” uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek.
Organist en pianist Gerard van Hal. Bassist Hans Hooglander. Thema Oud en Nieuw. Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
De zangdienst commissie