MEDEDELINGENBLAD 15 juli 2018 MEDEDELINGENBLAD 15 juli 2018

zondag 15 juli 2018
10.00 Ontmoetingskerk, ds. F.J. Hirs uit Venlo
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De eerste collecte is voor Algemeen diaconaal werk
Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de Schuldhulpverlening, de zomer- of kerstattenties. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Gemeente zijn
 
UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
 
Bericht van ECHO.
Op 17 juli hebben we weer onze laatste repetitie van het seizoen, ook wel vriendenconcert genoemd . Deze repetitie willen we laten horen wat we buiten onze projecten zoals de carols, nog meer op ons repertoire hebben. Het is dus een repetitie met publiek, dit keer weer in een speciale vorm gegoten door onze dirigent Erwin de Ruijter. U bent allen van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te maken. Het begint om 20.00 uur, duurt tot 22.00 uur. De toegang is vrij maar een bijdrage om de onkosten te dekken is natuurlijk altijd welkom. Wij hopen u op 17 juli te zien. (zie Op Weg
 
I.v.m. de ziekte en vakantie van Dhr. W. Terpstra kunt u voorlopig  t/m 5 augustus 2018 voor het Kerkelijk Drukwerk  mij bellen of mailen.
Gert Langelaar, 072 5613348,
 
Sponsoractie “Samen zwemmen voor Kenia”. 
Van 16 juli t/m 20 juli 2018 willen wij “de jongeren” van de Keniagroep aan de zwemvierdaagse meedoen. Ook hebben andere mensen uit de kerk zich opgegeven die mee zwemmen. Onze vraag is of u mee wilt helpen? Wij staan vanaf 8 juli na de kerkdiensten in de Brink waar u een op formulier u zelf kunt opgeven als sponsor. 
U kunt per baan of een vast bedrag sponsoren. Ook kunt u aangeven wat u maximaal wilt sponsoren. Wij zwemmen elke dag 500 meter, dat zijn 20 baantjes per keer. Onze laatste dag is vrijdag 20 juli en dan krijgen we ook een medaille. We zullen u uiteraard het bewijs tonen – door een foto terug te sturen van ons prestatie. 
 
Vakantie scriba
De scriba is afwezig van 17 juli t/m 11 augustus. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van het college van kerkrentmeesters, de heer Henk Jonkvorst, telefoonnummer: 072-8883394, e-mailadres:
 
Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten wegens vakantie op 7 augustus.
 
 

 
Mededelingenblad 8 juli 2018 Mededelingenblad 8 juli 2018

zondag 8 juli 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen 
Vandaag doen Arona Haayema, Marlies van Steeg, Alexander Obbink, Esther Stapel en Reginald Bod belijdenis van hun geloof.
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Dovenpastoraat.
Kerken werken samen in het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP organiseert vanuit de kerken activiteiten op een voor doven toegankelijke manier. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar vooral ook de gerichtheid op mensen van buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten. In dit alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
-Dhr. Vincent Schaap, verbleef deze week nog in het ziekenhuis voor zijn behandeling aan een infectie. Komende week mag hij weer naar huis terug keren.
-mv. Sylvia Dijkstra, is na haar schouderoperatie en herstel verblijf in Hoorn weer thuis.  
-Dhr. Piet Mol, verbleef afgelopen week in het ziekenhuis in Alkmaar. Onderzoek heeft nog geen duidelijke oorzaak opgeleverd.
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten wegens vakantie op 7 augustus.
 
Bericht van ECHO.
Op 17 juli hebben we weer onze laatste repetitie van het seizoen, ook wel vriendenconcert genoemd . Deze repetitie willen we laten horen wat we buiten onze projecten zoals de carols, nog meer op ons repertoire hebben. Het is dus een repetitie met publiek, dit keer weer in een speciale vorm gegoten door onze dirigent Erwin de Ruijter. U bent allen van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te maken. Het begint om 20.00 uur, duurt tot 22.00 uur. De toegang is vrij maar een bijdrage om de onkosten te dekken is natuurlijk altijd welkom. Wij hopen u op 17 juli te zien. (zie Op Weg
 
I.v.m. de ziekte en vakantie van Dhr. W. Terpstra
kunt u voorlopig  t/m 5 augustus 2018 voor het Kerkelijk Drukwerk  mij bellen of mailen.
Gert Langelaar, 072 5613348,
 
Sponsoractie “Samen zwemmen voor Kenia”. 
Van 16 juli t/m 20 juli 2018 willen wij “de jongeren” van de Keniagroep aan de zwemvierdaagse meedoen. Ook hebben andere mensen uit de kerk zich opgegeven die mee zwemmen. Onze vraag is of u mee wilt helpen? Wij staan vanaf 8 juli na de kerkdiensten in de Brink waar u een op formulier u zelf kunt opgeven als sponsor. 
U kunt per baan of een vast bedrag sponsoren. Ook kunt u aangeven wat u maximaal wilt sponsoren. Wij zwemmen elke dag 500 meter, dat zijn 20 baantjes per keer. Onze laatste dag is vrijdag 20 juli en dan krijgen we ook een medaille. We zullen u uiteraard het bewijs tonen – door een foto terug te sturen van ons prestatie. 
 
 

 
Mededelingenblad 1 juli 2018 Mededelingenblad 1 juli 2018

zondag 1 juli 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Nationaal Fonds Kinderhulp.
Eindelijk zomervakantie! Zes weken lang geen school, met het hele gezin op vakantie, dagjes uit en veel leuke dingen doen met vriendjes en vriendinnetjes. Voor 1 op de 9 kinderen is dit helaas anders, zij leven in armoede. Zij gaan nergens heen, zelfs voor een dagje naar het zwembad is geen geld. De zomervakantie is voor hen eenzaam en lijkt een eeuwigheid te duren. En als de vakantie dan eindelijk voorbij is, is dat confronterend: want zij keren terug naar school zonder mooie zomerverhalen… Deze kinderen voelen zich alleen en buitengesloten. Ieder kind verdient een leuke zomervakantie. Dat vind u toch ook?
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugdwerk Protestantse Kerk
 
UIT DE GEMEENTE
-Dhr. Vincent Schaap, is deze week weer opgenomen in het Ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt behandeld aan een infectie.
- Mv. Sylvia Dijkstra, verblijft in de Herstelafdeling van het Westfriesgasthuis te Hoorn om te revalideren na haar schouderoperatie. De verwachting is dat Sylvia maandag 2 juli weer naar huis mag terug keren.
- Dhr. Wim Terpstra, is deze week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, waarschijnlijk in verband met een ernstige infectie. Hij mocht vrijdag weer naar huis terug keren.
- Dhr. Piet Mol, is in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen ter observatie.
- Mv. Henny de Jeu is in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen. In afwachting van verdere behandeling of operatie mag zij komende week naar huis terugkeren.
- Dhr. Siebe Groeneveld, is afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen geweest in verband met een infectie. Hij is weer thuis.  
 
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
Belijdenis
Volgende week zondag, 8 juli doen Arona Haaijema, Marlies van Steeg, Alexander Obbink, Esther Stapel en Reginald Bod belijdenis van hun geloof. De Lyrix zullen aan deze dienst meewerken, Jeannette Klercq en Hesselina Gelling zullen zingen, het wordt een heel bijzondere dienst.
 
Samen voor Kenia
De eerste actie van de jongerenreis "samen voor Kenia".
Zoals u allen weet ben ik, Jan Bergsma, verleden jaar in oktober/november met een seniorengroep naar Kenia geweest. Wij hebben daar het project voor een gebouw bij een school bijeen gebracht.
En een van de acties was het lopen van de 4-Daagse van Nijmegen, waar ik door velen van u ben gesponsord, met een mooi bedrag.
Dat hebben de jongeren goed onthouden. En ze hebben mij gevraagd of ik de 4- daagse van Nijmegen dit jaar weer ga lopen. In de Brink kunt u meer informatie krijgen.
Namens de Jongeren die naar Kenia afreizen in 2019,
Jan Bergsma

Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten op twee data wegens vakantie.
Het zijn de dagen 3 juli  en 7 augustus.
 

 
Mededelingenblad 24 juni 2018 Mededelingenblad 24 juni 2018

zondag 24 juni 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Kledingmagazijn ´Je mag er zijn´ in Noord-Scharwoude.
Dit kledingmagazijn is één van de vijf depots in Nederland, speciaal voor pleegouders en pleegkinderen. Als een kind uit huis geplaatst wordt is dat echt geen leuke logeer partij. Tijd om een koffertje te pakken is er niet. Als pleegouder heb je vaak snel, veel spullen nodig en wil je graag het leed voor een kind zo klein mogelijk maken, en hem of haar een veilig gevoel geven. Emotioneel is dat een hele taak maar praktisch komt er ook heel wat bij kijken. ‘Je mag er zijn’ wil in deze de helpende hand bieden. Als pleegouder kun je in het magazijn gratis tweedehands kleding uitzoeken. Er is kinderkleding van maat 50 tot en met 176, maar ook wandelwagens, (camping) bedjes, wipstoeltjes, boxen, speelgoed en andere bruikbare kinderartikelen. Daarnaast helpen het kledingmagazijn tienermoeders en andere moeders die van een absoluut minimum moeten leven. Dat gaat via een aantal contacten met hulpverleners.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk
 
UIT DE GEMEENTE
-dhr.  Vincent Schaap is een week opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij is nu weer thuis.
- mv. Sylvia Dijkstra is geopereerd in het Westfriesgasthuis in Hoorn. Ze moet met haar arm volledige rust houden, zij verblijft in de Herstel afdeling van het Westfriesgasthuis om te revalideren. 
- dhr. Bert Spil is na zijn hartoperatie weer thuis en zal de komende zes weken werken aan herstel en revalidatie.
Samen voor Kenia
De eerste actie van de jongerenreis "samen voor Kenia"
Zoals u allen weet ben ik Jan Bergsma verleden jaar in oktober/november met een seniorengroep naar Kenia geweest.
Wij hebben daar het project voor een gebouw bij een school bij een gebracht.
En een van de acties was het lopen van de 4-Daagse van Nijmegen, waar ik door velen van u ben gesponsord, met een mooi bedrag.
Dat hebben de jongeren goed onthouden. En hebben mij gevraagd of ik de 4- daagse van Nijmegen dit jaar weer ga lopen. In de Brink kunt u meer informatie krijgen.
Namens de Jongeren die naar Kenia afreizen in 2019
Jan Bergsma
Vanuit de groep Beeld & Geluid
Al eerder is er informatie gegeven Beeld en Geluid in vorige weken. Nu staat alles in Op Weg
 
Maaltijd voor Kenia
Vrijdag 15 juni was de Brink omgetoverd tot een restaurant. Jongeren die volgend jaar naar Kenia gaan hielpen Rita Nieuwdorp om een lekkere maaltijd te serveren. Het totale bedrag dat is opgehaald was ruim E190,-
Een erg mooi bedrag voor het doel om mee te helpen aan een Nursing-School in Kilgoris.
Komende maanden komen nog meer sponsoracties van de Keniagroep!
Niels Welbedacht, Keniagroep 2019. (iets ingekort.)

 
Mededelingenblad 17 juni 2018 Mededelingenblad 17 juni 2018

zondag 17 juni 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is voor Binnenlands diaconaat – Inloophuis als ontmoetingsplek.
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel         
Eredienst.
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Frans Spaan is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Hij wordt behandeld voor een herseninfarct. Onzeker is in hoeverre functies van spraak en beweging zich herstellen.
 
 
Mw. Sylvia Dijkstra verblijft in de Herstelafdeling van het Westfriesgasthuis te Hoorn om te revalideren na haar schouderoperatie.
 Leni van de Bovenkampheeft goed nieuws gekregen van de artsen na een controle in het ziekenhuis. De breuk in haar bovenarm herstelt goed, Voorlopig moet wel het gips er nog aan blijven.
Bert Spil heeft  afgelopen vrijdag 3 bypasses gekregen. De operatie is goed verlopen.  Hij verblijft op dit moment in de VU en zal waarschijnlijk halverwege volgende week naar het MCA gaan.
 
Samen voor Kenia
De eerste actie van de jongerenreis "samen voor Kenia"
Zoals u allen weet ben ik Jan Bergsma verleden jaar in oktober/november met een seniorengroep naar Kenia geweest.
Wij hebben daar het project voor een gebouw bij een school bij een gebracht.
En een van de acties was het lopen van de 4-Daagse van Nijmegen, waar ik door velen van u ben gesponsord, met een mooi bedrag.
Dat hebben de jongeren goed onthouden. En hebben mij gevraagd of ik de 4- daagse van Nijmegen dit jaar weer ga lopen.
En of ik hen wil helpen, om hun doelstelling van hun project een klein beetje dichter naar het streefbedrag te mogen brengen.
Ja en wat is er mooier, als je toch 40 kilometer per dag gaat lopen in Nijmegen en omgeving,
Wetende dat er een goed doel met elke stap steeds dichterbij komt.
Vandaar mijn vraag steun het goede doel voor de Jongeren uit Heerhugowaard, en laat mij er weer voor mogen lopen. Straks staan wij jongeren en loper in de Brink, met een flyer, om u bijdragen in ontvangst te mogen nemen. In de maand juni staan wij ook enkele zondagen in de Brink.
Namens de Jongeren die naar Kenia afreizen in 2019

Jan Bergsma
 
Vanuit de groep Beeld & Geluid
Ik heb u in een eerdere uitgave van de Op Weg geïnformeerd over de activiteiten van de groep Beeld & Geluid. We gaan ons nu richten op het onderdeel Beeld.
We hebben inmiddels al een idee van wat technisch zoal mogelijk is, maar nu is het van belang om eerst duidelijk te krijgen wat we met elkaar nu precies willen. Daartoe is de groep breder gemaakt met een vertegenwoordiger vanuit de Jeugd, vanuit De Brink en nog een gemeentelid.
De eerste bijeenkomst werd een brainstormsessie: wat zijn onze wensen en eisen? Dat heeft geresulteerd in een flinke opsomming onderverdeeld in Gebruik, Techniek en Randvoorwaarden.

Het is nu aan u om te reageren: wat vindt u ervan? Heeft u aanvullingen of opmerkingen? We horen het graag! Vorige week heeft in het mededelingenblad een opsomming gestaan, maar om het wat makkelijker te maken komt deze opsomming de komende weken op de zondagmorgen in vergrote vorm te hangen in de foyer. U kunt daarop al uw reacties kwijt! Dus denk zo met ons mee; we horen het graag!


namens de groep Beeld & Geluid,
Diny Kotterer
 
 
 
 
 
Van zondag 17 juni tot en met zondag 15 juli
ben ik op vakantie.
Voor het crisispastoraat
verwijs ik u naar mijn collega
ds. Henco van Capelleveen.
Op maandag 16 juli ben ik
Weer bereikbaar.
 
Jacqueline Geertse