Mededelingenblad 22 oktober 2017 Mededelingenblad 22 oktober 2017


Ontmoetingskerk:   9.30 uur: ds. H.C. van Capelleveen.  
                         m.m.v. drie Cantorijen o.l.v. Coby Moens
           thema: Luther.
           Bevestiging  ambtsdrager                 
        11.00 uur: ds. H.C. van Capelleveen.
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel  Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de zomer of kerstattenties en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
Uit de gemeente:
Mevr. Dieuwke Andrea is opgenomen in ouderenkliniek van de GGZ in Heiloo. Haar adres is Kennemerstraatweg  464, 1851 NG in Heiloo paviljoen ‘Strandwal’.
Mevr. Henske Bakker is afgelopen week voor een heupoperatie opgenomen geweest in het ziekenhuis in Den Helder. Zij is weer thuis om daar te revalideren.
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
Vakantie
Komende week van 23 tot 29 oktober heb ik herfstvakantie. Voor dringende zaken kunt u contact op nemen met Jacqueline Geertse.
Henco van Capelleveen.
AGENDA:
Copy  mededelingenblad
Zoals velen weten ga ik op 19 oktober met  een groep van 14 mensen naar Kenia. En omdat het mededelingenblad elke week uitkomt, heb ik Janneke Kiesewetter bereid gevonden om mij te vervangen. Copy  a.u.b. van 19 oktober t/m  4 november graag naar Janneke.
E-mailadres:
50+ reis
De 50+ groep van Samen voor Kenia is vertrokken. Zij zullen hun belevenissen bijhouden in het logboek op de website. Vind u het ook leuk om hun te volgen en eventueel een reactie te plaatsen, kijk dan op
met vriendelijke groet,
Sietse
 

 
Mededelingenblad 15 oktober 2017 Mededelingenblad 15 oktober 2017

Zondag  15 oktober 2017
 
Ontmoetingskerk:   9.30 uur: ds. Jacqueline Geertse.   
                         Bevestiging  ambtsdragers                  
                                     19.00 uur: ds. Jacqueline Geertse. Zangdienst
          m.m.v. Interkerkelijk koor “Columba”
                                                          uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel  werelddiaconaat – Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan. Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede.
Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer gewassen kunnen verbouwen en oogsten. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk.

 AGENDA:
Komende woensdag 18 oktober begint het LEERHUIS. We lezen dit jaar het Bijbelboek Prediker. ’s Morgens beginnen we om 9.30 uur en ’s avonds om 20.00 uur.
Het is mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen. Hartelijk welkom.
Henco van Capelleveen

Vanavond is er een zangdienst om 19:00 uur, we beginnen 10 minuten voor aanvang met zingen. Voorganger is ds. Jacqueline Geertse.
Medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor “Columba” uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek.
Organist en pianist Gerard van Hal. Bassist Hans Hooglander. Thema Oud en Nieuw. Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179De zangdienst commissie
Maaltijd:
Vrijdag 6 oktober hebben zeventig mensen genoten van de maaltijd in de Brink. Dat is fijn en gezellig. Het leuke is ook nog dat we, na aftrek van de kosten € 225,00 overgehouden hebben! Dit bedrag is overhandigd aan Pieter Bijl. Hij zal er in Kenia vast iets goed mee kunnen doen.
Groeten van de kookploeg.
 
Pastorale kring
De volgende Pastorale Kring wordt gehouden op dinsdag 17 oktober  
Bij  J. de Veer,  Dampkring 27 en begint om 14.00 uur.
 
Copy  mededelingenblad
Zoals velen weten ga ik op 19 oktober met  een groep van 14 mensen naar Kenia. En omdat het mededelingenblad elke week uitkomt, heb ik Janneke Kiesewetter bereid gevonden om mij te vervangen. Copy  a.u.b. van 19 oktober t/m  4 november graag naar Janneke.
E-mailadres:
Jan Bergsma
 

 
Mededelingenblad 8 oktober 2017 Mededelingenblad 8 oktober 2017

Ontmoetingskerk:   9.30 uur: Ds. Jacqueline Geertse.                      
                                      11.00 uur: Preek van de leek dhr. Adrie Groot
                                      11.00 uur: Jeugdkerk
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel het Dovenpastoraat. Kerken werken samen in het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP zet zich in voor een kerk waarin dove en horende mensen zich samen thuis voelen. Daarbij richt het IDP zich zowel op gezamenlijke- als speciaal op doven gerichte kerkelijke activiteiten, vooral gedragen door vrijwilligers op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. In het werk worden zij ondersteund door vijf landelijke werkers: vier dovenpastores en een opbouwwerker. Deze landelijke werkers hebben daarnaast ook eigen taken op het gebied van pastoraat, opbouw, toerusting en missionair werk onder dove mensen. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Gemeente zijn.
 
Uit de gemeente:
Mevr. Dieuwke Andrea is na een lange behandeling thuis opgenomen in de ouderenkliniek van de GGZ in Heiloo. Haar adres is Kennemerstraatweg 464 , 1851 NG Heiloo, paviljoen  ‘Strandwal’. Wij wensen Dieuwke en Frank alle goeds toe.
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
AGENDA:
Lieve gemeente,
Wij gaan binnenkort op reis naar Kenia. Maar vandaag 8 oktober willen wij voor onze reis nog één keer in de hal staan met fruit. De opbrengst hiervan gaat naar ons project in Moldavië. Wij staan er met appels en peren. Helpt U ons hiervan weer een succes te maken? Hierna heeft U in ieder geval tot 12 november geen last van mij. 
Ik zal ook nog de formulieren meenemen van adopteer een oudere. Ik heb uit de gemeente gehoord dat er mensen zijn die nog wel een oudere willen steunen. Ik heb nog 30 ouderen die een jaar ondersteunt kunnen worden.
lieve groet, namens de diaconie, Rob de Visser 
Op 15 oktober is er een zangdienst om 19:00 uur, we beginnen 10 minuten voor aanvang met zingen. Voorganger is ds. Jacqueline Geertse.
Medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor “Columba” uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek.
Organist en pianist Gerard van Hal. Bassist Hans Hooglander. Thema Oud en Nieuw. Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
De zangdienst commissie
Pastorale kring
De volgende Pastorale Kring wordt gehouden op dinsdag 17 oktober  
Bij  J. de Veer,  Dampkring 27 en begint om 14.00 uur.
 
Copy  mededelingenblad
Zoals velen weten ga ik op 19 oktober met  een groep van 14 mensen naar Kenia. En omdat het mededelingenblad elke week uitkomt, heb ik Janneke Kiesewetter bereid gevonden om mij te vervangen. Copy  a.u.b. van 19 oktober t/m  4 november graag naar Janneke.
E-mailadres:

 
Mededelingenblad 1 oktober 2017 Mededelingenblad 1 oktober 2017

Zondag  1 oktober 2017
 
Ontmoetingskerk:   9.30 uur: Ds. A.P.J. van Ligten emerituspredikant laatstelijk verbonden aan de protestantse gemeente Sneek.                      
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel de Kerkwebradio. Via de KerkWebRadio kunnen de kerkdiensten thuis beluisterd worden. Deze KerkWebRadio wordt aangesloten op een normale telefoonaansluiting of internet aansluiting.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kerk en Israel.
 
Uit de gemeente:
Mw. E.A. Reijerkerk - de Roest is van de Raatstede verhuisd naar 'De Leeuwenhof Zorg' in Heerhugowaard. Deze kleinschalige opvang voor mensen met dementie is in mei gestart en is gevestigd in een aangepaste stolpboerderij. 'De Leeuwenhof Zorg' wordt gerund door Frans en Annelies van Breugel. Er is plaats voor 14 mensen.
 
Wij wensen alle zieken in ziekenhuis, verpleeg en/of verzorgingshuis of thuis alle goeds toe.
 
AGENDA:
Maaltijd. Op vrijdag 6 oktober is er weer een maaltijd in de Brink.
Zoals altijd gaan de deuren open om 18.00 uur en wordt het eten om 18.30 uur op tafel gezet.
De prijs is nog steeds € 5,00 en de drankjes € 1,00.
Er zullen weer inschrijfformulieren in Brink liggen.
U kunt zich ook opgeven bij Rita Nieuwdorp, tel 5713873, email tot de 6e,  een groet van de kookploeg.
 
Op 8 oktober om 11 uur zal er weer jeugdkerk zijn. De jeugd wordt dan ook van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn.
 
Een groet Marion en Erna. 
 
Lieve gemeente,
Wij gaan binnenkort op reis naar Kenia. Maar op zondag 8 oktober willen wij voor onze reis nog een keer in de hal staan met fruit. De opbrengst hiervan gaat naar ons project in Moldavië. Wij staan er met appels en peren. Helpt U ons hiervan weer een succes te maken? Hierna heeft U in ieder geval tot 12 november geen last van mij. 
Ik zal ook nog de formulieren meenemen van adopteer een oudere. Ik heb uit de gemeente gehoord dat er mensen zijn die nog wel een oudje willen steunen. Ik heb nog 30 ouderen die een jaar ondersteunt kunnen worden.
lieve groet, namens de diaconie, Rob de Visser 
Op 15 oktober is er een zangdienst om 19:00 uur, we beginnen 10 minuten voor aanvang met zingen. Voorganger is ds. Jacqueline Geertse.
Medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor “Columba” uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek.
Organist en pianist Gerard van Hal. Bassist Hans Hooglander. Thema Oud en Nieuw. Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
De zangdienst commissie