Mededelingenblad 18 februari 2018 Mededelingenblad 18 februari 2018

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die met ons verbonden zijn via de KerkWebRadio.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor 40dagentijd – Noodhulp Libanon. Met je kinderen op de vlucht.
Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico’s. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De bevlogen medewerkers van IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Hans van der Does is afgelopen week van het ziekenhuis in Alkmaar overgegaan naar de Lauwershof om daar verder te herstellen en te revalideren.

Mevr. Mats de Jong verblijft in de Magnushof in Schagen voor herstel en revalidatie.
Haar adres is: Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen.
 
Wij wensen de zieken thuis in ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 

 
Mededelingenblad 11 februari 2018 Mededelingenblad 11 februari 2018

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die met ons verbonden zijn via de KerkWebRadio.
 
COLLECTES
De diaconale collecte
Met ons project ondersteunen wij voor 3 jaar de ouderen in de omgeving van Taul Moldavië namelijk 2017,2018 en 2019. Totaal ondersteunen wij met 15000+10000+5000= 30000 euro de Homecare organisatie en daarmee ongeveer 100 ouderen. In 2019 zouden we het project nog ondersteunen met 5000 euro. Zij moesten voor de mindering dan anderen financieringsbronnen vinden. Inmiddels zijn wij al over ons streef bedrag heen. Alles wat we nu meer ophalen komt ten goede aan het laatste jaar. Ik denk als we de beelden van Moldavië zien dat dat extra goed besteed zal worden. Helaas veranderd de situatie in Moldavië niet zo snel {net als veel landen in die omgeving). 
Wij hebben dan voor drie jaar onze arm om de schouders van onze broeders en zusters in Moldavië gelegd en trekken dan net als de barmhartige Samaritaan weer verder naar de volgende die onze hulp kan gebruiken. Want wat we voor de minste van onze broeders en zusters hebben gedaan hebben we voor Jezus gedaan.
Na de dienst hebben we weer een fancy fair waarbij de opbrengst ook voor het project is. Veel enthousiaste mensen hebben hun best gedaan om er een leuk samenzijn van te maken waarbij we als kerk dit mooie doel ondersteunen. Wij hopen dat U met z'n allen aanwezig zult zijn.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair werk.
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Hans van der Does is afgelopen week geopereerd aan zijn heup in het ziekenhuis in Alkmaar. Nog niet bekend is waar hij gaat revalideren.
Mevr. Mats de Jong verblijft in de Magnushof in Schagen voor herstel en revalidatie. Haar adres is: Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen.
 Dhr. Herman van Asten heeft afgelopen zondag een TIA gehad. De huisarts is de volgende dag gekomen en Herman moest  meteen met de ambulance naar het ziekenhuis in Alkmaar. Hij heeft een 24 uurs en mocht daarna weer naar huis met de nodige medicijnen uit voorzorg.
Wij wensen de zieken thuis in ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
ALGEMEEN
Tim Zingt 
Heeft u zin in een gezellige avond ?
Tim Zingt komt op zaterdag 17 februari een optreden geven met liedjes en cabaret voor iedereen. Kaarten kosten 5 euro, de voorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden via mail: of telefonisch 06-36166558. 
Wij hopen u de 17e februari ook te zien! Groeten namens de Xnight organisatie: Alexander Obbink, Marjolein Mol en Marjolein Schraa.
 
Rad van fortuin
Lieve mensen, wij willen jullie allemaal heel erg bedanken voor alle cadeautjes die we hebben mogen ontvangen voor ons rad van fortuin. Het was hartverwarmend om elke week weer zoveel presentjes te krijgen.
Nogmaals bedankt.
Rob en Els de Visser-Groenewegen.

 
Mededelingenblad 4 februari 2018 Mededelingenblad 4 februari 2018

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die met ons verbonden zijn via de KerkWebRadio.
 
COLLECTES
De diaconale collecte is voor Werelddiaconaat – Ghanese kindslaven.
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer, een enorm stuwmeer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
 
UIT DE GEMEENTE
Mevrouw Nijkam  was door complicaties toch weer opgenomen op de intensive care, ze is nu weer stabiel en ze knapt weer op, maar ze is nog steeds in het ziekenhuis. Ze verblijft op de medium care van Noordwest Ziekenhuisgroep, Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar.
Mevr. Nelly Groen is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Met de juiste instelling van de medicatie en voeding probeert zij weer op krachten te komen.
Mevr. Mats de Jong verblijft in de Magnushof in Schagen voor herstel en revalidatie. Haar adres is: Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen.
 
AGENDA
Vanavond is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur; 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is ds. Jacqueline Geertse en het thema van de dienst is “God zag dat het goed was”.
Muzikale medewerking wordt verleend door het Mannenkoor “de Lofstem” uit Broek op Langedijk. o.l.v. Dhr. Aldert Fuldner, die tevens de organist is.
Als u problemen hebt met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, tel. 5717401, of Sienie v. d. Horn, tel. 5716179, wij halen u graag op.
De Zangdienst commissie.
 
ALGEMEEN
40dagentijdkalender
Kerk in Actie heeft weer een mooie kalender gemaakt om in de 40dagentijd te gebruiken. U kunt hem gratis toegezonden krijgen als u een bon invult met uw adresgegevens.
Na de dienst kunt u de kalender inzien bij Anneriek Uchibori en eventueel een bon meenemen.

 
Mededelingenblad 28 januari 2018 Mededelingenblad 28 januari 2018

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Kerkwebradio. Via de Kerkwebradio kunnen de kerkdiensten thuis beluisterd worden. Deze Kerkwebradio wordt aangesloten op een normale telefoonaansluiting of internet aansluiting.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Catechese en Educatie.
 
DE GEMEENTE
Mevrouw Nijkamp is afgelopen maandag geopereerd aan haar darmen. Alles is goed gegaan. Ze verblijft in de Noordwest Ziekenhuisgroep, Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar
Mevr. Mats de Jong verblijft in de Magnushof in Schagen voor herstel en revalidatie. Haar adres is: Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen.
Dhr. Willem Leegwater  is na een week in Den Helder opgenomen te zijn, weer thuis. 
 
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun is.
 
 
AGENDA
Op zondag 4 februari 2018 is de zangdienst in de Ontmoetingskerk aan de Middenweg 168 te Heerhugowaard, aanvang  19.00 uur
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
 
Voorganger is ds. Jacqueline Geertse uit Heerhugowaard.
Thema van de dienst is “En God zag dat het goed was “.
 Muzikale medewerking wordt verleend door  Mannenkoor “de Lofstem “uit Broek op Langedijk o.l.v. dhr Aldert Fuldner die tevens de organist is.
Het belooft weer een mooie zangdienst  te worden , waarin iedereen heerlijk mee mag zingen, ook u bent van harte uitgenodigd! 
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
 
de zangcommissie

 
Mededelingenblad 21 januari 2018 Mededelingenblad 21 januari 2018


 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de kerst of zomerattenties, en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Oecumene.
 
DE GEMEENTE
Mevr. Mats de Jong is vorige week aan haar knie geopereerd in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij verblijft nu in de Magnushof in Schagen voor herstel en revalidatie. 
Dhr. Wim Leegwater is opgenomen in zorgcentrum Vrijwaard in Den Helder om aan te sterken en te revalideren. 
 Mevr. Henny Meijer  heeft deze week in het ziekenhuis in Alkmaar een grote operatie ondergaan. Een dezer dagen mag zij weer naar huis terug keren om daar verder te herstellen.
 
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
AGENDA
Op zondag 4 februari 2018 is de zangdienst in de Ontmoetingskerk aan de Middenweg 168 te Heerhugowaard,
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
 
 Voorganger is ds. Jacqueline Geertse uit Heerhugowaard.
Thema van de dienst is “En God zag dat het goed was “.
 Muzikale medewerking wordt verleend door  Mannenkoor “de Lofstem “uit Broek op Langedijk o.l.v. dhr Aldert Fuldner die tevens de organist is.
Het belooft weer een mooie zangdienst  te worden , waarin iedereen heerlijk mee mag zingen, ook u bent van harte uitgenodigd! 
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
 
de zangcommissie.