Algemene informatie

Op 11 februari 2010 zijn de Gereformeerde kerk Heerhugowaard en de Hervormde gemeente Heerhugowaard-Veenhuizen middels een fusie aan elkaar toevertrouwd en vormen zij de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Op zondag komen we als gemeente bij elkaar in de Ontmoetingskerk, Middenweg 168. 
In de eerste dienst, om 09.30 u. is het karakter van de dienst wat traditioneler dan die van de tweede dienst om 11.00 u (2x per maand).

In de tweede dienst wordt ingespeeld op vragen van gemeenteleden naar meer variatie in de kerkdiensten. Jaarlijks wordt 4 à 5 keer de tweede dienst verzorgd door de liturgiegroep. Soms vervalt de tweede dienst, met name als er in de eerste dienst een gastvoorganger is. Kijkt u a.u.b. op het rooster  of de Agendapagina op deze site of in het kerkblad OP WEG voor de meest actuele gegevens. 

De commissie zangdiensten verzorgt vijf keer per jaar een zangdienst, die om 19.00u. begint.

Maandelijks wordt er tijdens de tweede dienst Jeugdkerk (voor jeugd vanaf het voortgezet onderwijs) gehouden in de Metro (zie Jeugd & Jongeren). In principe is dit op de derde zondag van de maand, maar kijk voor de zekerheid vooraf even in ons kerkblad OP WEG of op de Agendapagina op deze site.

Tijdens de eerste diensten is er kinderoppas en kindernevendienst in "de Brink", achter de kerk. Na de eerste kerkdienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en vooral: elkaar te ontmoeten! 

webmaster

 
Kerkdiensten luisteren

U kunt de kerkdiensten rechtstreeks meeluisteren of later afluisteren via www.Kerkomroep.nl
Door te klikken op de volgende link komt u rechtstreeks op de goede site:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763

Ook kunt u hier eerdere diensten downloaden en bewaren op uw computer.

 
De Liturgiegroep

 De liturgiegroep bestaat op dit moment uit 5 gemeenteleden die 4 tot 5 keer per jaar een viering  voorbereiden en uitvoeren. Het zijn de ‘Tweede-vieringen’ en beginnen om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk. Een van de kenmerken van deze vieringen is het ontbreken van een preek  en in  plaats daarvan een op een creatieve manier ingevuld thema. De keuze van een thema is afhankelijk van verschillende factoren: kerkelijke hoogtijdagen, de seizoenen, gebeurtenissen in de gemeente en suggesties van gemeenteleden.  De liturgiegroep hecht eraan dat het thema, alsook de uitwerking ervan wordt ingepast  in een wat afwisselende (vrijere) liturgische vormgeving. De liturgiegroep krijgt vaak enthousiaste reacties te horen van gemeenteleden die aan deze vieringen deelnemen. Het zelf ‘in actie’ komen wordt bijzonder gewaardeerd. Van belang is ook de ruimte om persoonlijke ervaringen uit te wisselen. Voor meer informatie: Henny Klercq, telefoon 072-5711608 

 
Zingen bij de cantorij

Elke donderdagavond van 19.45 – 21.45 uur oefent de cantorij in de Ontmoetingkerk.
Onder leiding van de cantor Coby Moens en pianiste Ina Terpstra studeren wij liederen in voor gewone en bijzondere kerkdiensten. Op hoogtijdagen w.o.  Kerst, Pasen, Pinksteren en de Gedachteniszondag vormt de cantorij een belangrijk onderdeel van de viering.
Ook in gewone vieringen verleend de cantorij graag haar ondersteunende functie naar de gemeente toe;  zoals in het lied van de week, een antifoon bij de psalm van de zondag, een meerstemmig couplet van een bekend lied,  gezongen avondmaalsliturgie of samen met de gemeente een canon zingen.
Eenmaal per maand,  op de eerste donderdag van de maand is er gelegenheid voor belangstellende gemeenteleden die graag zingen of dat leuk vinden om samen met de cantorij nieuwe liederen in te zingen.  Het nieuwe liedboek vormt een onuitputtelijke bron van liederen en teksten die ons in deze tijd kunnen inspireren. Tijd: elke eerste donderdagavond van de maand van 19.45-20.45 uur.
Hebt u wel eens overwogen om met de cantorij mee te zingen? Zet de stap.
U bent van harte welkom.
 
De cantorij.
 

Gerrit Snijders